آشنایی با رنگ و انواع فیروزه و ست فیروزه

فیروزه به دو نوع عجمی و شجری دسته بندی می شود. که در انواع ست فیروزه هر مدل سنگ فیروزه به چشم میخورد. در ادامه به بیان تعاریفی در مورد سنگ های فیروزه عجمی و شجری می پردازیم:

عجمی: فیروزه ای که در آن رگه و ناخالصی وجود نداشته باشد (مغزسنگ) عجمی گفته می شود.

شجری:فیروزه ای که رگه و نقش دارد به همان مفهوم عربی (درخت) شجری نام دارد.

تفاوت فیروزه سبز و آبی:
رنگ فیروزه از ترکیب دو عنصر مس و آهن به وجود می آید. با تغییر در درصد ترکیب این عناصر در ست فیروزه ای، این رنگ ها نیز تغییر میکند.
که اگر درصد مس آن بیشتر باشد رنگ سنگ آبی تر و هرچه درصد آهن آن بیشتر باشد رنگ سنگ سبز تر می شود.

خرید انواع ست فیروزه با مرغوبترین سنگ فیروزه در مرکز فیروزه ایران

ارسال رایگان

برای خرید های بیش از 500 هزار تومان

برگشت کالا

اطمینان از اصل بودن محصول

قرعه کشی

هر سه ماه قرعه کشی بین خریداران

امتیازات خرید

خرید کنید امتیاز بگیرید