انگشتر فیروزه شجری

انگشتر فیروزه شجری


 انگشتر فیروزه مردانه

انگشتر فیروزه مردانه

انگشترفیروزه مردانه سنگ فیروزه شجری اصل نیشابور رکاب نقره بسیار زیبا قابل سایز شدن بدون ایجاد حساسیت

500000 تومان 550000 تومان -10%

 انگشتر فیروزه مردانه

انگشتر فیروزه مردانه

انگشترفیروزه مردانه سنگ فیروزه شجری اصل نیشابور رکاب نقره بسیار زیبا قابل سایز شدن بدون ایجاد حساسیت

480000 تومان 528000 تومان -10%

 انگشتر فیروزه مردانه

انگشتر فیروزه مردانه

انگشترفیروزه مردانه سنگ فیروزه شجری اصل نیشابور رکاب نقره بسیار زیبا قابل سایز شدن بدون ایجاد حساسیت

480000 تومان 528000 تومان -10%

 انگشتر فیروزه مردانه

انگشتر فیروزه مردانه

انگشترفیروزه مردانه سنگ فیروزه شجری اصل نیشابور رکاب نقره بسیار زیبا قابل سایز شدن بدون ایجاد حساسیت

580000 تومان 638000 تومان -10%

 انگشتر فیروزه مردانه

انگشتر فیروزه مردانه

انگشترفیروزه مردانه سنگ فیروزه شجری اصل نیشابور رکاب نقره بسیار زیبا قابل سایز شدن بدون ایجاد حساسیت

350000 تومان 385000 تومان -10%

 انگشتر فیروزه مردانه

انگشتر فیروزه مردانه

انگشترفیروزه مردانه سنگ فیروزه شجری اصل نیشابور رکاب نقره بسیار زیبا قابل سایز شدن بدون ایجاد حساسیت

345000 تومان 379500 تومان -10%

 انگشتر فیروزه مردانه

انگشتر فیروزه مردانه

انگشترفیروزه مردانه سنگ فیروزه شجری اصل نیشابور رکاب نقره بسیار زیبا قابل سایز شدن بدون ایجاد حساسیت

440000 تومان 484000 تومان -10%

 انگشتر فیروزه مردانه

انگشتر فیروزه مردانه

انگشترفیروزه مردانه سنگ فیروزه شجری اصل نیشابور رکاب نقره بسیار زیبا قابل سایز شدن بدون ایجاد حساسیت

300000 تومان 330000 تومان -10%

 انگشتر فیروزه مردانه

انگشتر فیروزه مردانه

انگشترفیروزه مردانه سنگ فیروزه شجری اصل نیشابور رکاب نقره بسیار زیبا قابل سایز شدن بدون ایجاد حساسیت

330000 تومان 363000 تومان -10%

 انگشتر فیروزه مردانه

انگشتر فیروزه مردانه

انگشتر فیروزه مردانه با سنگ به کار برده شده از فیروزه اصیل و طبیعی نیشابور. بسیار خوشرنگ و دارای رگه های بسیار ظریف، زیبا و منظم.این سنگ خاص و شیک بر روی رکابی از جنس نقره بسیار زیبا با طرح اسپرت کار شده است که با چنگ ریز، ست فیروزه را کامل میکند. رکاب این انگشتر قابل سایز شدن برای ابعاد مختلف انگشت را داراست و در هیچ یک از انگشتر ها و ست فیروزه ای در مرکز فیروزه ایران به فروش می رسد، هیچ حساسیتی تا کنون مشاهده نشده است و این به دلیل وجود اصیل ترین فیروزه ی معادن فیروزه نیشابور در ساخت و تولید محصولات و ست های فیروزه این فروشگاه می باشد. تمام محصولات این فروشگاه در کارگاه های تولید انگشتر و ست فیروزه این مرکز ساخته شده است.

420000 تومان 441000 تومان -5%

 انگشتر فیروزه مردانه

انگشتر فیروزه مردانه

انگشتر فیروزه مردانه با سنگ به کار برده شده از فیروزه اصیل و طبیعی نیشابور. بسیار خوشرنگ و دارای رگه های بسیار ظریف، زیبا و منظم. این سنگ خاص و شیک بر روی رکابی از جنس نقره مارکازیت بسیار زیبا با طرح اسپرت کار شده است که با پرس چنگ، این ست فیروزه را کامل میکند. رکاب این انگشتر قابل سایز شدن برای ابعاد مختلف انگشت را داراست و در هیچ یک از انگشتر ها و ست فیروزه ای در مرکز فیروزه ایران به فروش می رسد، هیچ حساسیتی تا کنون مشاهده نشده است و این به دلیل وجود اصیل ترین فیروزه ی معادن فیروزه نیشابور در ساخت و تولید محصولات و ست های فیروزه این فروشگاه می باشد. تمام محصولات این فروشگاه در کارگاه های تولید انگشتر و ست فیروزه این مرکز ساخته شده است.

220000 تومان 231000 تومان -5%

 انگشتر فیروزه مردانه

انگشتر فیروزه مردانه

انگشتر فیروزه مردانه با سنگ به کار برده شده از فیروزه اصیل و طبیعی نیشابور. بسیار خوشرنگ و دارای رگه های بسیار ظریف، زیبا و منظم. این سنگ خاص و شیک بر روی رکابی از جنس نقره مارکازیت بسیار زیبا با طرح اسپرت کار شده است که با پرس چنگ، این ست فیروزه را کامل میکند. رکاب این انگشتر قابل سایز شدن برای ابعاد مختلف انگشت را داراست و در هیچ یک از انگشتر ها و ست فیروزه ای در مرکز فیروزه ایران به فروش می رسد، هیچ حساسیتی تا کنون مشاهده نشده است و این به دلیل وجود اصیل ترین فیروزه ی معادن فیروزه نیشابور در ساخت و تولید محصولات و ست های فیروزه این فروشگاه می باشد. تمام محصولات این فروشگاه در کارگاه های تولید انگشتر و ست فیروزه این مرکز ساخته شده است.

210000 تومان 220500 تومان -5%

 انگشتر فیروزه مردانه

انگشتر فیروزه مردانه

انگشتر فیروزه مردانه با سنگ به کار برده شده از فیروزه اصیل و طبیعی نیشابور. بسیار خوشرنگ و دارای رگه های طلایی بسیار زیبا و منظم. این سنگ بدون تغییر رنگ بوده و کیفیت بسیار بالایی دارد. این سنگ خاص و شیک بر روی رکابی از جنس نقره بسیار زیبا با طرح اسپرت کار شده است که با چهار چنگ بسیار جذاب، این ست فیروزه را کامل میکند. رکاب این انگشتر دست ساز بوده قابل سایز شدن برای ابعاد مختلف انگشت را داراست و در هیچ یک از انگشتر ها و ست فیروزه ای در مرکز فیروزه ایران به فروش می رسد، هیچ حساسیتی تا کنون مشاهده نشده است و این به دلیل وجود اصیل ترین فیروزه ی معادن فیروزه نیشابور در ساخت و تولید محصولات و ست های فیروزه این فروشگاه می باشد. تمام محصولات این فروشگاه در کارگاه های تولید انگشتر و ست فیروزه این مرکز ساخته شده است.

420000 تومان 441000 تومان -5%

 انگشتر فیروزه مردانه

انگشتر فیروزه مردانه

انگشتر فیروزه مردانه با سنگ به کار برده شده از فیروزه اصیل و طبیعی نیشابور. بسیار خوشرنگ که به صورت مربعی طراحی و برش داده شده است. این سنگ خاص و شیک بر روی رکابی از جنس نقره بسیار زیبا با طرح اسپرت کار شده است. رکاب این انگشتر دست ساز بوده قابل سایز شدن برای ابعاد مختلف انگشت را داراست و در هیچ یک از انگشتر ها و ست فیروزه ای در مرکز فیروزه ایران به فروش می رسد، هیچ حساسیتی تا کنون مشاهده نشده است و این به دلیل وجود اصیل ترین فیروزه ی معادن فیروزه نیشابور در ساخت و تولید محصولات و ست های فیروزه این فروشگاه می باشد. تمام محصولات این فروشگاه در کارگاه های تولید انگشتر و ست فیروزه این مرکز ساخته شده است.

260000 تومان 273000 تومان -5%

 انگشتر فیروزه مردانه

انگشتر فیروزه مردانه

انگشتر فیروزه مردانه با سنگ به کار برده شده از فیروزه اصیل و طبیعی نیشابور. بسیار خوشرنگ که با طراحی کلاسیک و جذاب نظر بیننده را به خود جلب می کند. این سنگ خاص و شیک بر روی رکابی از جنس نقره بسیار زیبا با طرح اسپرت کار شده است که با چهار چنگ ریز و عالی، این ست فیروزه را کامل میکند. رکاب این انگشتر دست ساز بوده قابل سایز شدن برای ابعاد مختلف انگشت را داراست و در هیچ یک از انگشتر ها و ست فیروزه ای در مرکز فیروزه ایران به فروش می رسد، هیچ حساسیتی تا کنون مشاهده نشده است و این به دلیل وجود اصیل ترین فیروزه ی معادن فیروزه نیشابور در ساخت و تولید محصولات و ست های فیروزه این فروشگاه می باشد. تمام محصولات این فروشگاه در کارگاه های تولید انگشتر و ست فیروزه این مرکز ساخته شده است.

490000 تومان 514500 تومان -5%

 انگشتر فیروزه مردانه

انگشتر فیروزه مردانه

انگشتر فیروزه مردانه با سنگ به کار برده شده از فیروزه اصیل و طبیعی نیشابور. بسیار خوشرنگ که با طراحی کلاسیک و جذاب نظر بیننده را به خود جلب می کند. این سنگ خاص و شیک بر روی رکابی از جنس نقره بسیار زیبا با طرح اسپرت کار شده است که با هشت چنگ ظریف و عالی، این ست فیروزه را کامل میکند. رکاب این انگشتر دست ساز بوده قابل سایز شدن برای ابعاد مختلف انگشت را داراست و در هیچ یک از انگشتر ها و ست فیروزه ای در مرکز فیروزه ایران به فروش می رسد، هیچ حساسیتی تا کنون مشاهده نشده است و این به دلیل وجود اصیل ترین فیروزه ی معادن فیروزه نیشابور در ساخت و تولید محصولات و ست های فیروزه این فروشگاه می باشد. تمام محصولات این فروشگاه در کارگاه های تولید انگشتر و ست فیروزه این مرکز ساخته شده است.

440000 تومان 462000 تومان -5%

 انگشتر فیروزه مردانه

انگشتر فیروزه مردانه

انگشتر فیروزه مردانه با سنگ شجری به کار برده شده از فیروزه اصیل و طبیعی نیشابور با رنگ آبی و رگه های منظم. بسیار خوشرنگ که با طراحی کلاسیک صفوی بسیار زیبا، نظر بیننده را به خود جلب می کند. این سنگ خاص و شیک بر روی رکابی از جنس نقره بسیار زیبا با طرح اسپرت کار شده است که با چنگ درشت و عالی، این ست فیروزه را کامل میکند. رکاب این انگشتر دست ساز بوده قابل سایز شدن برای ابعاد مختلف انگشت را داراست و در هیچ یک از انگشتر ها و ست فیروزه ای در مرکز فیروزه ایران به فروش می رسد، هیچ حساسیتی تا کنون مشاهده نشده است و این به دلیل وجود اصیل ترین فیروزه ی معادن فیروزه نیشابور در ساخت و تولید محصولات و ست های فیروزه این فروشگاه می باشد. تمام محصولات این فروشگاه در کارگاه های تولید انگشتر و ست فیروزه این مرکز ساخته شده است.

400000 تومان 420000 تومان -5%

 انگشتر فیروزه مردانه

انگشتر فیروزه مردانه

انگشتر فیروزه مردانه با سنگ شجری به کار برده شده از فیروزه اصیل و طبیعی نیشابور. بسیار خوشرنگ که با طراحی کلاسیک صفوی، نظر بیننده را به خود جلب می کند. این سنگ خاص و شیک بر روی رکابی از جنس نقره بسیار زیبا با طرح اسپرت کار شده است که با شش چنگ، تولید و عرضه شده است. رکاب این انگشتر دست ساز بوده قابل سایز شدن برای ابعاد مختلف انگشت را داراست و در هیچ یک از انگشتر ها و ست فیروزه ای در مرکز فیروزه ایران به فروش می رسد، هیچ حساسیتی تا کنون مشاهده نشده است و این به دلیل وجود اصیل ترین فیروزه ی معادن فیروزه نیشابور در ساخت و تولید محصولات و ست های فیروزه این فروشگاه می باشد. تمام محصولات این فروشگاه در کارگاه های تولید انگشتر و ست فیروزه این مرکز ساخته شده است.

275000 تومان 288750 تومان -5%

 انگشتر فیروزه مردانه

انگشتر فیروزه مردانه

انگشتر فیروزه مردانه با سنگ شجری به کار برده شده از فیروزه اصیل و طبیعی نیشابور. بسیار خوشرنگ که با طراحی کلاسیک صفوی، نظر بیننده را به خود جلب می کند. این سنگ خاص و شیک بر روی رکابی از جنس نقره بسیار زیبا با طرح اسپرت کار شده است که با چهار چنگ، تولید و عرضه شده است. رکاب این انگشتر دست ساز بوده قابل سایز شدن برای ابعاد مختلف انگشت را داراست و در هیچ یک از انگشتر ها و ست فیروزه ای در مرکز فیروزه ایران به فروش می رسد، هیچ حساسیتی تا کنون مشاهده نشده است و این به دلیل وجود اصیل ترین فیروزه ی معادن فیروزه نیشابور در ساخت و تولید محصولات و ست های فیروزه این فروشگاه می باشد. تمام محصولات این فروشگاه در کارگاه های تولید انگشتر و ست فیروزه این مرکز ساخته شده است.

450000 تومان 472500 تومان -5%

خرید انواع ست فیروزه با مرغوبترین سنگ فیروزه در مرکز فیروزه ایران

ارسال رایگان

برای خرید های بیش از 500 هزار تومان

برگشت کالا

اطمینان از اصل بودن محصول

قرعه کشی

هر سه ماه قرعه کشی بین خریداران

امتیازات خرید

خرید کنید امتیاز بگیرید