انگشتر فیروزه مارکازیت

انگشتر فیروزه مارکازیت


 انگشتر فیروزه زنانه

انگشتر فیروزه زنانه

انگشترزنانه فیروزه زنانه مارکازیت سنگ فیروزه بسیار زیبا رکاب نقره مرغوب خارجی بدون ایجاد حساسیت رنگ ثابت قابل سایز شدن

300000 تومان 330000 تومان -10%

 انگشتر فیروزه زنانه

انگشتر فیروزه زنانه

انگشترزنانه فیروزه زنانه مارکازیت سنگ فیروزه بسیار زیبا رکاب نقره مرغوب خارجی بدون ایجاد حساسیت رنگ ثابت قابل سایز شدن

290000 تومان 319000 تومان -10%

 انگشتر فیروزه زنانه

انگشتر فیروزه زنانه

انگشترزنانه فیروزه اصل نیشابور نقره مارکازیت خارجی رنگ ثابت بدون ایجاد حساسیت قابل سایز شدن

130000 تومان 136500 تومان -5%

 انگشتر فیروزه زنانه

انگشتر فیروزه زنانه

انگشترزنانه فیروزه اصل نیشابور نقره مارکازیت خارجی رنگ ثابت بدون ایجاد حساسیت قابل سایز شدن طرح کلاسیک

180000 تومان 189000 تومان -5%

 انگشتر فیروزه زنانه

انگشتر فیروزه زنانه

انگشترزنانه فیروزه اصل نیشابور نقره مارکازیت خارجی رنگ ثابت بدون ایجاد حساسیت قابل سایز شدن

135000 تومان 141750 تومان -5%

 انگشتر فیروزه زنانه

انگشتر فیروزه زنانه

انگشترزنانه فیروزه اصل نیشابور نقره مارکازیت خارجی رنگ ثابت بدون ایجاد حساسیت قابل سایز شدن

150000 تومان 157500 تومان -5%

 انگشتر فیروزه زنانه

انگشتر فیروزه زنانه

انگشترزنانه فیروزه اصل نیشابور نقره مارکازیت خارجی رنگ ثابت بدون ایجاد حساسیت قابل سایز شدن فاخر درشت سایز

240000 تومان 252000 تومان -5%

 انگشتر فیروزه زنانه

انگشتر فیروزه زنانه

انگشترزنانه فیروزه اصل نیشابور نقره مارکازیت خارجی رنگ ثابت بدون ایجاد حساسیت قابل سایز شدن فاخر درشت سایز و کلکسیونی

380000 تومان 399000 تومان -5%

 انگشتر فیروزه زنانه

انگشتر فیروزه زنانه

انگشترزنانه فیروزه اصل نیشابور نقره مارکازیت خارجی رنگ ثابت بدون ایجاد حساسیت قابل سایز شدن طرح کلاسیک

230000 تومان 241500 تومان -5%

 انگشتر فیروزه زنانه

انگشتر فیروزه زنانه

انگشترزنانه فیروزه اصل نیشابور نقره مارکازیت خارجی رنگ ثابت بدون ایجاد حساسیت قابل سایز شدن طرح گل بسیار خاص

180000 تومان 189000 تومان -5%

 انگشتر فیروزه زنانه

انگشتر فیروزه زنانه

انگشترزنانه فیروزه اصل نیشابور نقره مارکازیت خارجی رنگ ثابت بدون ایجاد حساسیت قابل سایز شدن

135000 تومان 141750 تومان -5%

 انگشتر فیروزه زنانه

انگشتر فیروزه زنانه

انگشتر فیروزه مارکازیت همراه با نگین فیروزه طبیعی اصل نیشابور بسیار زیبا خاص و نگین شجری طرح کلاسیک درشت سایز قابل سایز شدن و بدون ایجاد حساسیت رنگ ثابت

165000 تومان 173250 تومان -5%

 انگشتر فیروزه زنانه

انگشتر فیروزه زنانه

انگشتر فیروزه مارکازیت همراه با نگین فیروزه طبیعی اصل نیشابور بسیار فاخر و کلکسیونی درشت سایز طرح سلطنتی قابل سایز شدن و بدون ایجاد حساسیت رنگ ثابت

450000 تومان 472500 تومان -5%

 انگشتر فیروزه زنانه

انگشتر فیروزه زنانه

انگشتر فیروزه مارکازیت همراه با نگین فیروزه طبیعی اصل نیشابور بسیار ظریف و زیبا طرح اسپرت قابل سایز شدن و بدون ایجاد حساسیت رنگ ثابت

90000 تومان 94500 تومان -5%

 انگشتر فیروزه زنانه

انگشتر فیروزه زنانه

انگشتر فیروزه مارکازیت همراه با نگین های فیروزه طبیعی اصل نیشابور سیاه قلم و فاخر طرح چهارچنگ قابل سایز شدن و بدون ایجاد حساسیت رنگ ثابت

170000 تومان 178500 تومان -5%

خرید انواع ست فیروزه با مرغوبترین سنگ فیروزه در مرکز فیروزه ایران

ارسال رایگان

برای خرید های بیش از 500 هزار تومان

برگشت کالا

اطمینان از اصل بودن محصول

قرعه کشی

هر سه ماه قرعه کشی بین خریداران

امتیازات خرید

خرید کنید امتیاز بگیرید