افتخارات مرکز فروش ست فیروزه

مرکز فیروزه ایران با افتخار در اختیار داشتن قسمتی از سهام معدن فیروزه نیشابور، و مجوز طراحی و ساخت انواع ست فیروزه تا کنون با شهر ها و کشورهای بسیاری اقدام به تجارت نموده است.

این مرکز در موزه ملی نیشابور موسوم به موزه شاه عباسی یا کاروانسرای شاه عباسی واقع شده است. و دارای چندین کارگاه تراش و ساخت انواع ست فیروزه می باشد.

در این مرکز مرغوب ترین فیروزه اصیل نیشابور به همراه انواع ست فیروزه در رکاب هایی با نقره و فلزات گرانبهای اصل به فروش می رسد. شما همواره میتوانید جهت اطمینان از اصالت کالا، محصولات را به متخصصان این حوزه مراجعه فرمایید.

با تشکر...


Turquoise Center of Iran is proud to own part of the Firoozeh mine in Firooz city, and has licensed the design and manufacture of a variety of turquoise sets to many cities and countries so far.

The center is located in the Neyshabur National Museum known as the Shah Abbasi Museum or the Shah Abbasi Caravanserai. It has several workshops and a variety of turquoise sets.

The center sells the finest quality turquoise, along with a variety of turquoise sets in pedestals of precious silver and precious metals. You can always contact the specialists in the field or contact us to ensure the authenticity of the product.


يفخر مركز الفيروز الإيراني بامتلاك جزء من منجم فيروز في مدينة فيروز ، وقد رخص بتصميم وتصنيع مجموعة متنوعة من مجموعات الفيروز للعديد من المدن والبلدان حتى الآن.

يقع المركز في متحف نيشابور الوطني المعروف باسم متحف شاه عباسي أو قافلة شاه عباسي. لديها العديد من ورش العمل ومجموعة متنوعة من مجموعات الفيروز.

يبيع المركز أجود أنواع الفيروز الأصلي ، إلى جانب مجموعة متنوعة من مجموعات الفيروز في الركائز الفضية والمعادن الثمينة. يمكنك دائمًا الاتصال بالمتخصصين في هذا المجال أو الاتصال بنا للتأكد من صحة المنتج


伊朗綠松石中心為擁有一部分礦山感到自豪,並且迄今為止已向許多城市和國家授權設計和製造各種綠松石。

該中心位於內沙布爾國家博物館,被稱為國王博物館或國王大篷車。 它有幾個工作室和各種綠松石設置。

該中心出售最優質的綠松石,以及各種在貴重銀和貴金屬基座上鑲嵌的綠松石。 您可以隨時聯繫該領域的專家或與我們聯繫以確保產品的真實性。

خرید انواع ست فیروزه با مرغوبترین سنگ فیروزه در مرکز فیروزه ایران

ارسال رایگان

برای خرید های بیش از 500 هزار تومان

برگشت کالا

اطمینان از اصل بودن محصول

قرعه کشی

هر سه ماه قرعه کشی بین خریداران

امتیازات خرید

خرید کنید امتیاز بگیرید